CONFERENCE ANNOUNCEMENT   KONFERENCIA FELHÍVÁS

Conflicts in the Gray Zone: A Challenge to Adapt
May 9-10 2017 Budapest, Hungary

Konfliktus a szürke zónában: az alkalmazkodás kihívása
2017. május 9-10, Budapest


Közel hét évtizeden át a NATO szövetség politikai kohéziója és katonai ereje garantálta at Euro-Atlanti térség jólétét és biztonságát. E világrendet most feltörekvő államok és nem-állami entitások támadják agresszívan. Olyan eszközöket alkalmaznak, amelyek ugyan távolról sem mondhatóak békésnek, de a hagyományos háború küszöbét nem érik el. A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely nemzetközi konferenciát szervez, melynek célja megvitatni e kihívások spektrumát, valamint a lehetséges nemzetállami és szövetségi válaszokat.

For nearly seven decades the political cohesion and military power of the NATO Alliance has ensured the prosperity and security of the Euro-Atlantic area. However, this world order is currently being aggressively challenged both by emerging powers and by non-state entities in ways that are often far from peaceful, but fall short of recognized thresholds of conventional war. The Science Department of the Hungarian Defence Forces General Staff organizes an international conference, whose purpose is to discuss the spectrum of these challenges, as well as the possible nation-state and alliance responses to them.

Elérhetőség / Contact information

Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely

Tel.: 06 1 474-1668

Email: hvk.tkh@hm.gov.hu

HDF GS Scientific Research Centre

Phone: +36 1 474-1668

Email: hvk.tkh@hm.gov.hu